தளத்தை பார்வையிடும் தங்களுக்கு என் நன்றி ! star9688@gmail.com

06 April, 2011

பழமொழி


சொல்வதை எல்லாம் நம்பாதே !
நம்பியதை எல்லாம் சொல்லாதே
!


o

பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...