தளத்தை பார்வையிடும் தங்களுக்கு என் நன்றி ! star9688@gmail.com

13 April, 2011

ஒரு ஜோக்கு

திருவிழா கூட்டத்தில் மைக்  இவ்வாறு ஒலித்தது
3 வயது பிள்ளை எங்களிடம் வந்து அழுதுக்கொண்டு
வந்துள்ளது ,அதன் அப்பா , அம்மாவை காணவில்லையாம் !
அவர்கள் எங்கு இருந்தாலும் உடனே  விழா மேடைக்கு
வருமாறு கேட்டுக்கொள்ள  படுகிறது.
குழந்தையின் அப்பா பெயர் _சூப்பியமனியம்-மாம்
 அம்மாவின் பெயர்  _மறாகத்த லக்ஸ்சூமீ   -ஆம் .

பொன்மொழி

''நவீன அறிவியல் முறைகளைத் தவிர வேறு
எதையும் உங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளமுடியவில்லை.
காரண அறிவுற்கு ஒவ்வாதை நீங்கள்
கவனிக்க மாட்டீர்கள்.எனவே ஆன்மிகத்தையும்
காரண அறிவு எனும் துணியால் போர்த்த
வேண்டியுள்ளது.ஏன் எனில் உங்களிடம் காரண
அறிவுதான் அதிக அளவில் இருக்கிறது''.
                                                                                   _சத்குரு
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...