தளத்தை பார்வையிடும் தங்களுக்கு என் நன்றி ! star9688@gmail.com

29 May, 2011

சாம்சங் ஏஸ் s5830


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
சாம்சங் நிறுவனம் அண்மையில் வெளியிட்ட
 
சூப்பர் ஆன்ட்ராய்டு மொபைல் தான் ஏஸ் s5830
 
ஆகும் .
இந்த மொபைல் கடந்த ஏப்ரல் மாதம்தான்
 
அறிமுகம் படுத்தியது.
இதன் தனி சிறப்பு கூகுள் நிறுவனத்தின்
o.s ஆன ஆன்ட்ராய்டு 2.2  நிறுவ பட்டுஉள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...