தளத்தை பார்வையிடும் தங்களுக்கு என் நன்றி ! star9688@gmail.com

13 April, 2011

பொன்மொழி

''நவீன அறிவியல் முறைகளைத் தவிர வேறு
எதையும் உங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளமுடியவில்லை.
காரண அறிவுற்கு ஒவ்வாதை நீங்கள்
கவனிக்க மாட்டீர்கள்.எனவே ஆன்மிகத்தையும்
காரண அறிவு எனும் துணியால் போர்த்த
வேண்டியுள்ளது.ஏன் எனில் உங்களிடம் காரண
அறிவுதான் அதிக அளவில் இருக்கிறது''.
                                                                                   _சத்குரு

பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...