தளத்தை பார்வையிடும் தங்களுக்கு என் நன்றி ! star9688@gmail.com

13 April, 2011

ஒரு ஜோக்கு

திருவிழா கூட்டத்தில் மைக்  இவ்வாறு ஒலித்தது
3 வயது பிள்ளை எங்களிடம் வந்து அழுதுக்கொண்டு
வந்துள்ளது ,அதன் அப்பா , அம்மாவை காணவில்லையாம் !
அவர்கள் எங்கு இருந்தாலும் உடனே  விழா மேடைக்கு
வருமாறு கேட்டுக்கொள்ள  படுகிறது.
குழந்தையின் அப்பா பெயர் _சூப்பியமனியம்-மாம்
 அம்மாவின் பெயர்  _மறாகத்த லக்ஸ்சூமீ   -ஆம் .

பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...