தளத்தை பார்வையிடும் தங்களுக்கு என் நன்றி ! star9688@gmail.com

05 August, 2011

கைவிலங்கை கழட்டுவது எப்படி?




வெளிநாடுகளில் குற்றசெயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை நமூர் போல் கைது நடவடிக்கை செய்வார்கள்.
அதில் இருந்தும் தப்பும் ஜெகதலா கிலாடிகளும் இருக்கதான் செய்கிறார்கள். சூரப்புலின் தந்திரங்கள் இன்று நமக்காக , இந்த வீடியொவை பாருங்கள்.






பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...